Motioner

Motion om att upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors psykiska hälsa

Denna motion kommer att behandlas i Kommunstyrelsen nu i februari 2016. Nedanför kan motionen läsas i sin helhet.

V-logga_CMYK_Rod

 

 

Motion om att upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors psykiska hälsa

I kommunåterkopplingen från ”Ung & hälsa 2014” visar statistiken för Kungsörs kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa.

Många flickor i Kungsör i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterad och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt.

Alldeles för många flickor upplever och lever alltså med en psykisk ohälsa i kommunen. Detta är ett samhällsproblem som måste tas på allvar – med såväl punktinsatser som förebyggande och långsiktiga lösningar.

Vänsterpartiet föreslår att förvaltningen upprättar en handlingsplan, där det tydliggörs vilka insatser som kommer att genomföras, för att förbättra unga flickors psykiska hälsa i Kungsör.

Vi vill framför allt att man tittar på hur olika tjejgrupper, med fokus på flickors behov och val av fritidsaktiviteter, kan stödjas och vidareutvecklas t.ex. på fritidsgården och i skolan.

Rapporten från ”Ung & hälsa 2014” finns i sin helhet att ta del av på Landstinget Västmanlands hemsida.
Annika Westling

Vänsterpartiet Kungsör

Kopiera länk