Val2018

Ett Kungsör för alla, inte bara några få

Ett samhälle med fungerande samhällsinstitutioner skapar trygghet för alla. Kungsör är den lilla kommunen där allt är nära.

Vi har en bra förskola, skola och äldreomsorg men kan inte nöja oss med det utan måste fortsätta jobba för att göra det ännu bättre.

Vi i Vänsterpartiet Kungsör tänker därför fortsätta arbeta för:

 • En offentlig äldreomsorg med hög kvalité och utan vinstintresse. Vi vill också utöka antalet platser på trygghetsboenden i kommunen.

 • En förskola och skola där barn- och elevperspektivet är i fokus. Vi motsätter oss storskalighet och stordrift.

 • En bostadsmarknad där alla får plats. Vi vill se fler hyresrätter i Kungsör.

 • En fungerande integration som utgår ifrån att integration bara är möjlig när människor möts. För att skapa fler möten mellan människor vill vi satsa på en kulturskola i offentlig regi. Vi vill också utveckla biblioteket som idag är en viktig mötesplats i Kungsör.

Rösta på Vänsterpartiet i valet den 9 september!

Kandidater till kommunalvalet 2018:

 1. Christer Henriksson
 2. Joel Petersson
 3. Anna-Karin Tornemo
 4. Mattias Söderlund
 5. Annika Westling
 6. Sergio Estrada
 7. Märit Estrada
Kopiera länk