Kungsör är inte till salu!

Nej till vinster i välfärden!

Vänsterpartiet i Kungsör vill återinvesteraistället för att plocka ut vinster ur vård, omsorg och skola. Våra skattepengar ska gå till det gemensamma – inte till vinst!

Kungsör – det lilla och genuina

Vi vill satsa på att utveckla det lilla och genuina i Kungsör. Det är viktigt att underhålla, rusta upp och se över tillgängligheten i kommunen. Vänsterpartiet vill se fler upplysta gångvägar, en mer välkomnande Drottninggata och en tillgänglig kollektivtrafik till närliggande städer.

Rätt till heltid – möjlighet till deltid!

Rätten till heltidsarbete i Kungsörs kommun ska vara en självklarhet – likaså möjligheten till deltid om man vill arbeta mindre.

Satsa på kultur och fritid!

I Kungsör har vi ett levande bibliotek och flera kulturföreningar. Vänsterpartiet vill lyfta och stärka kulturlivet, som annars lätt hamnar i skymundan. Vi kommer även arbeta för en jämställd satsning på fritidsaktiviteter för både flickor och pojkar!

Förstärk demokratin!

Vi välkomnar ett bildande av ungdomsråd i Kungsör och vill se en fortsatt utveckling av kommunens hemsida för en tillgängligare kommunikation mellan medborgare, politiker och tjänstemän.

Trygghet och egentid inom vård och omsorg

Vänsterpartiet vill stärka hemtjänsten med mer tid per insats och införa en speciell egentid för kommunens äldre och funktionshindrade. Det är viktigt att kvalitetssäkra verksamheten inom all vård och omsorg och att personalen erbjuds utbildning vid behov.

En förskola och skola – med hög kvalitet och i utveckling

Vänsterpartiet kommer att verka för att den nya skolan byggs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt och inte på bekostad av sänkt utbildningskvalitet. Detta för att vi vill se en förskola och skola i Kungsör med modern utrustning, mindre gruppstorlekar och högre lärarlöner!

 

Du kan ladda ner vårat kommunalpolitiska program här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *