• Hem
  • Kommunfullmäkti...
sida

Kommunfullmäktige + Kommunstyrelse

Vänsterpartiet i Kungsör företräds av dessa personer under mandatperioden 2014-2018.

Kommunfullmäktige
Ledamot Christer Henriksson (Gruppledare)
Ledamot Annika Westling
Ersättare Joel Petersson
Ersättare Anna-Karin Tornemo

Kommunstyrelsen
Ledamot Christer Henriksson
Ersättare Joel Petersson

Kopiera länk