• Hem
  • Övriga uppdrag
sida

Övriga uppdrag

Översyn av den politiska organisationen
Anna-Karin Tornemo

Styrgrupp för Centrumprojektet
Joel Petersson

Styrgrupp Vision 2025
Joel Petersson

Styrgrupp för Skolprojektet
Christer Henriksson

Styrgrupp för nytt äldreboende
Sergio Estrada

Kungsörs KommunTeknik AB
Christer Henriksson (ersättare)

Kungsörs Fastighets AB
Sergio Estrada (ersättare)

Kopiera länk