Debatt

Replik på artikel om SD i Bbl/At

Bärgslagsbladet publicerade en artikel om SD den 13 november. Här är en replik på artikeln. Insändaren kan läsas i sin helhet nedanför bilden.

image

 

SD:s politik är tydligt främlingsfientlig
I Bbl/At den 13 november 2014 publicerades en artikel där SDs gruppledare i Kungsör dementerar att partiet skulle vara främlingsfientligt. Man menar att det är något som tillhör partiets förflutna och som nu inte existerar. Ett resonemang som saknar trovärdighet när man tittar närmare på den politik som SD bedriver.

Så sent som den 11 november lämnades motion 2014/15:2911 ”Medborgarskapets betydelse”, in till Sveriges riksdag.
Motionen innehåller bland annat förslag som att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige och inte kunna kandidera till politiska uppdrag. Som motivering beskriver man ett scenario där delar av kommuner skulle kunna tas över av personer utan svenskt medborgarskap. Man vill alltså ta bort demokratiska rättigheter för en del människor, vilket minskar deras chanser till inflytande i samhället.

Man skriver fortsättningsvis att ”En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap ska avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen.” Om man nu bryter denna ed så förlorar man medborgarskapet.
Det skapar ett ”vi och dom”-samhälle där några ställs utanför med begränsade rättigheter. En utveckling som går emot de grundläggande värden vår demokrati vilar på.

Huruvida ledamöterna för SD i Kungsör är främlingsfientliga eller inte låter vi framtiden utröna – men de har ändock ställt sig bakom ett parti som under denna månad lämnat motioner till riksdagen där man vill särskilja människor rättigheter på grund av ursprung.

Främlingsfientligheten är alltså fortfarande tydlig i den politik som SD bedriver och ingenting som tillhör partiets historia.

Joel Petersson,
Vänsterpartiet Kungsör

Kopiera länk