artikel

Vänsterpartiets företrädare för mandatperioden 2014-2018

Vänsterpartiet i Kungsör kommer att företrädas av följande personer under mandatperioden 2014-2018. Läs mer under ”Företrädare” i menyn för samtliga våra samtliga uppdrag i Kungsör.

Kommunfullmäktige:
Ledamot Christer Henriksson
Ledamot Annika Westling
Ersättare Joel Petersson
Ersättare Anna-Karin Tornemo

Kommunstyrelsen:
Ledamot Christer Henriksson
Ersättare Annika Westling

Socialnämnden:
Anna-Karin Tornemo

Barn och utbildningsnämnden:
Joel Petersson

Kopiera länk