sida

Nämnder

Vänsterpartiet i Kungsör företräds av dessa personer under mandatperioden 2014-2018.

Socialnämnden
Ledamot Anna-Karin Tornemo

Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Joel Petersson

Valnämnd
Ersättare Christer Henriksson

Krisledningsnämnd
Anna-Karin Tornemo

Kopiera länk