Lyckad föreläsning

Föreläsningen med Göran Greider under tisdag kväll var mycket lyckad. Strax över 40 personer samlades hos ABF för att höra Göran berätta legenden om Joe Hill. Göran bjöd på en blandning av berättande, högläsning och även sång!

Avslutningsvis fick åhörarna möjligheten att ställa frågor kring boken, men även om aktuella politiska frågor. Man kunde även köpa ett eget exemplar av boken och få den signerad.

Tack till alla besökare!

 

 

Göran stämmer upp i sång.

A post shared by Vänsterpartiet Kungsör (@vansterpartietkungsor) on

Välkomna till föreläsning med Göran Greider

Greider

Det är hundra år sedan Joe Hill avrättades i Salt Lake City. I boken ”Städerna som minns Joe Hill”, får man följa Joel Emanuel Hägglund som föddes i Gävle och emigrerade till USA 1902, till den Joe Hill som bara tio år senare var en känd sångförfattare och svartlistad fackföreningsaktivist i ett Amerika där bolag och myndigheter ofta förföljde fackligt aktiva.

Nu kommer möjligheten att höra Göran Greider berätta om boken i Kungsör. Göran Greider är författare, samhällsdebattör och chefredaktör för Dala-Demokraten.

Datum: 22 mars
Tid: 18:00
Plats: ABF, Stortorget 1B Kungsör
Arrangör: Vänsterpartiet & ABF
Fri entré. Välkomna!

Motion om att upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors psykiska hälsa

Denna motion kommer att behandlas i Kommunstyrelsen nu i februari 2016. Nedanför kan motionen läsas i sin helhet.

V-logga_CMYK_Rod

 

 

Motion om att upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors psykiska hälsa

I kommunåterkopplingen från ”Ung & hälsa 2014” visar statistiken för Kungsörs kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa.

Många flickor i Kungsör i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterad och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt.

Alldeles för många flickor upplever och lever alltså med en psykisk ohälsa i kommunen. Detta är ett samhällsproblem som måste tas på allvar – med såväl punktinsatser som förebyggande och långsiktiga lösningar.

Vänsterpartiet föreslår att förvaltningen upprättar en handlingsplan, där det tydliggörs vilka insatser som kommer att genomföras, för att förbättra unga flickors psykiska hälsa i Kungsör.

Vi vill framför allt att man tittar på hur olika tjejgrupper, med fokus på flickors behov och val av fritidsaktiviteter, kan stödjas och vidareutvecklas t.ex. på fritidsgården och i skolan.

Rapporten från ”Ung & hälsa 2014” finns i sin helhet att ta del av på Landstinget Västmanlands hemsida.
Annika Westling

Vänsterpartiet Kungsör

Vänsterpartiets företrädare för mandatperioden 2014-2018

Vänsterpartiet i Kungsör kommer att företrädas av följande personer under mandatperioden 2014-2018. Läs mer under ”Företrädare” i menyn för samtliga våra samtliga uppdrag i Kungsör.

Kommunfullmäktige:
Ledamot Christer Henriksson
Ledamot Annika Westling
Ersättare Joel Petersson
Ersättare Anna-Karin Tornemo

Kommunstyrelsen:
Ledamot Christer Henriksson
Ersättare Annika Westling

Socialnämnden:
Anna-Karin Tornemo

Barn och utbildningsnämnden:
Joel Petersson

Replik på artikel om SD i Bbl/At

Bärgslagsbladet publicerade en artikel om SD den 13 november. Här är en replik på artikeln. Insändaren kan läsas i sin helhet nedanför bilden.

image

 

SD:s politik är tydligt främlingsfientlig
I Bbl/At den 13 november 2014 publicerades en artikel där SDs gruppledare i Kungsör dementerar att partiet skulle vara främlingsfientligt. Man menar att det är något som tillhör partiets förflutna och som nu inte existerar. Ett resonemang som saknar trovärdighet när man tittar närmare på den politik som SD bedriver.

Så sent som den 11 november lämnades motion 2014/15:2911 ”Medborgarskapets betydelse”, in till Sveriges riksdag.
Motionen innehåller bland annat förslag som att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige och inte kunna kandidera till politiska uppdrag. Som motivering beskriver man ett scenario där delar av kommuner skulle kunna tas över av personer utan svenskt medborgarskap. Man vill alltså ta bort demokratiska rättigheter för en del människor, vilket minskar deras chanser till inflytande i samhället.

Man skriver fortsättningsvis att ”En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap ska avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen.” Om man nu bryter denna ed så förlorar man medborgarskapet.
Det skapar ett ”vi och dom”-samhälle där några ställs utanför med begränsade rättigheter. En utveckling som går emot de grundläggande värden vår demokrati vilar på.

Huruvida ledamöterna för SD i Kungsör är främlingsfientliga eller inte låter vi framtiden utröna – men de har ändock ställt sig bakom ett parti som under denna månad lämnat motioner till riksdagen där man vill särskilja människor rättigheter på grund av ursprung.

Främlingsfientligheten är alltså fortfarande tydlig i den politik som SD bedriver och ingenting som tillhör partiets historia.

Joel Petersson,
Vänsterpartiet Kungsör